เกี่ยวกับเรา

เราเป็นบริษัทที่ก่อตั้งขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการและคำปรึกษาเกี่ยวกับธุรกิจทั้งในประเทศและธุรกิจระหว่างประเทศ รวมถึงการตลาดแนวใหม่โดยมีการปรับใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เหมาะสม (Digitalization Strategies) เราทำงานร่วมมือกับลูกค้าอย่างใกล้ชิดในการแก้ปัญหาทั้งด้านต้นทุนในการดำเนินกิจการและร่วมกำหนดทิศทาง พัฒนากลยุทธ์ในการขยายธุรกิจให้เข้าสู่ความเป็นสากล ส่งผลให้ลูกค้าของเราสามารถพัฒนากลยุทธ์ในการขยายธุรกิจในประเทศและขยายตัวสู่ต่างประเทศได้อย่างยั่งยืนและสามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เราช่วยแก้ปัญหาด้านต่าง ๆ ให้แก่ลูกค้า เช่น

  • ปัญหาการแข่งขันในตลาดโลกที่เข้มข้นและทวีความรุนแรงขึ้น
  • ปัญหาการเพิ่มขึ้นของต้นทุนการดำเนินธุรกิจ
  • ปัญหาในการสร้างกำไรและการเติบโตของธุรกิจ
  • ปัญหาด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาเครือข่ายธุรกิจ
  • ปัญหาด้านการตลาดและการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
  • ปัญหาด้านคุณภาพข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ
  • ปัญหาด้านการบริหารจัดการและการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

หากสนใจใช้บริการของเรา หรืออยากได้ข้อมูลเพิ่มเติม โปรดส่งอีเมลล์ถึงเราได้ที่

Email: consultant@greennetworks8.com

หรือกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่าง ทางเราจะติดต่อกลับโดยเร็ว